Όροι και Συνθήκες Μεταφοράς

2020-05-07T12:45:09+02:00

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη μεταφορά, μέσα απο το σύστημα κράτησης του ιστότοπου www.sapphirerental.com/el/anazitisi/.
Αν θέλετε να ακυρώσετε μια κράτηση, η μόνη αποδεκτή μέθοδος είναι μέσω της ιστοσελίδας της Sapphire Rental.

Σε περίπτωση ακύρωσης κρατήσεων θα ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:

• Aκύρωση κρατησή σας τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της ενοικίασης του οχήματος μεταφοράς σε κράτηση και ακύρωση που έγινε σε αυτή τη μηχανή κράτησης, όλα τα ποσά θα επιστραφούν.

• Σε περίπτωση που ακύρωσετε την καρατησή σας με την Sapphire Rental εντός σαράντα οκτώ (48) ώρων πριν από την έναρξη της μεταφοράς, θα χρεωθεί το 50% των καταβληθέντων κεφαλαίων.

• Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εμφανιστεί για τη μεταφορά στον τόπο που έκανε την κράτηση, θα χρεωθεί ολόκληρη η κράτηση.